Mua Online 365

Chính sách bảo mật

Mua Online 365 có thể truy cập tại địa chỉ https://muaonline365.com, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách bảo mật này bao gồm các loại thông tin được Mua Online 365 thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó.

Mua Online 365 cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả người dùng.

Để đảm bảo rằng khách hàng và người dùng của chúng tôi được thông báo đầy đủ về các chính sách xử lý dữ liệu của chúng tôi và các quyền của họ liên quan đến dữ liệu này, chúng tôi duy trì trang này trình bày chi tiết các phương pháp của chúng tôi về thông tin được thu thập thông qua trang web Mua Online 365.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và/hoặc thu thập trên Mua Online 365. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

Việc chấp thuận

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp và lý do tại sao bạn được yêu cầu cung cấp, sẽ được làm rõ cho bạn tại thời điểm chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi không bao giờ bán dữ liệu này cho bên thứ ba. Trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi cung cấp nó cho các dịch vụ của bên thứ ba để sử dụng đúng trong sản phẩm hoặc doanh nghiệp của Mua Online 365. Ví dụ: để cung cấp đồ thị phân tích trên trang thống kê của Mua Online 365.

Tất cả dữ liệu phải tuân theo các biện pháp bảo vệ của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, trong trường hợp dữ liệu có nguồn gốc từ Liên minh Châu Âu.

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung thư và/hoặc tệp đính kèm mà bạn có thể gửi cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể chọn cung cấp.

Khi bạn đăng ký Tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên hệ của bạn, bao gồm các mục như tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

  • Cung cấp, vận hành và bảo trì trang web.
  • Cải thiện, cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động trang web.
  • Hiểu và phân tích nhu cầu sử dụng của bạn trên trang web.
  • Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới.
  • Gửi email cho bạn.
  • Tìm và ngăn chặn các hoạt động gian lận.

Bảo mật và Tuân thủ

Mã hóa

Mua Online 365 cam kết bảo mật thông tin khi thông tin được truyền qua mạng của chúng tôi, cũng như ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu của khách hàng hoặc người dùng cuối. Trong số các biện pháp tổ chức và kỹ thuật khác mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sử dụng mã hóa hàng đầu trong ngành để bảo vệ tất cả lưu lượng truy cập bên ngoài khi chuyển tiếp (qua HTTPS/TLS) và ở trạng thái nghỉ (sử dụng AES-256 và hệ thống khóa tự động).

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi xóa người dùng cuối và dữ liệu khách hàng ngay lập tức theo yêu cầu đã được xác minh của khách hàng hoặc người dùng cuối hiện hành, trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu hoặc để thực hiện hoặc thực thi các điều khoản của hợp đồng hiện hành.

Tệp ghi nhật ký

Mua Online 365 tuân theo một quy trình chuẩn của việc sử dụng các tệp ghi nhật ký. Các tệp này ghi nhật ký khách truy cập khi họ truy cập các trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều làm điều này và là một phần của dịch vụ phân tích lưu trữ.

Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), dấu thời gian truy cập, các trang giới thiệu hoặc thoát và số lần nhấp chuột.

Những thông tin lưu trong các tệp ghi nhật ký không được liên kết với bất kỳ thông tin nào để có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi hành vi của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Cookies

Giống như bất kỳ trang web nào khác, Mua Online 365 sử dụng “cookie”. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc đã truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và/hoặc thông tin khác.

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng được hưởng những điều sau đây:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Quyền cải chính – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập đến một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

Mua Online 365 không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngay lập tức xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Ngày cập nhật: Ngày 05 tháng 05 năm 2022