Mua Online 365

Điều khoản sử dụng

Tổng quan

Các điều khoản và điều kiện sử dụng được trình bày dưới đây nhằm mục đích quản lý việc sử dụng trang web Mua Online 365 của bạn bằng cách truy cập tại địa chỉ https://muaonline365.com.

Các điều khoản và/hoặc điều kiện được liệt kê sẽ áp dụng đầy đủ và có ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web này của bạn. Bằng cách sử dụng trang web Mua Online 365, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn có quyền từ chối việc sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn nào dưới đây.

Mô tả dịch vụ

Mua Online 365 là Cộng đồng mua sắm online – nơi chia sẻ thông tin đánh giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi từ các thành viên nhằm mang đến giá trị hữu ích và thiết thực cho độc giả.

Khi tham gia vào cộng đồng các thành viên có thể thảo luận, chia sẻ và đóng góp ý kiến nhằm giúp các bài viết từ những thành viên khác thêm hoàn thiện, chính xác và mang tính cập nhật hơn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung mà bạn sở hữu, theo các điều khoản này, Mua Online 365 và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trên trang web này.

Những hạn chế

Việc sử dụng nội dung trên trang web này bạn bị hạn chế đối với tất cả những điều sau đây:

  • Xuất bản hoặc phân phối lại bất kỳ tài liệu nào thuộc trang web này trên các phương tiện truyền thông khác.
  • Bán, cấp phép và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên trang web này.
  • Sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào đang hoặc có thể gây tổn hại cho trang web này.
  • Sử dụng trang web này theo bất kỳ hình thức nào gây ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào trang web này.
  • Sử dụng trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào.
  • Tham gia vào các hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến trang web này.
  • Sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào khi chưa được cấp phép.

Nội dung của bạn

Trong các điều khoản và điều kiện chuẩn của trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho Mua Online 365 một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép để sử dụng, điều chỉnh, tái tạo, xuất bản, dịch và phân phối nó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. Mua Online 365 có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Sự thay đổi của các điều khoản

Mua Online 365 được phép sửa đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng trang web này, bạn phải xem lại các điều khoản này một cách thường xuyên.

Ngày cập nhật: Ngày 05 tháng 05 năm 2022